Rebranding Silvexcraft - We are constantly changing for you
Show more Hide
Sklep Silvexcraft

We are constantly changing for you

Dear Customers! Due to the dynamic development of our company, we decided to refresh the Silvexcraft brand profile.

Concern about professionalism has become a step towards further changes. We invite you to read the details.

Read more

Sklep Silvexcraft


Tytuł projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim
Okres realizacji projektu: 01.12.2021 – 31.05.2023


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, a następnie wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w postaci półfabrykatów jubilerskich oraz kolekcji biżuterii charakteryzujących się nowymi cechami wzorniczymi.

Cel projektu: rozwój marki Silvexcraft oraz budowa jej trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie nowych produktów rynkowych będących efektem podjętych działań wzorniczych.


Planowane efekty projektu to:

  1. Zdefiniowanie roli wzornictwa w rozwoju wnioskodawcy i ukierunkowanie działań na realizację strategicznych celów firmy.
  2. Stworzenie nowych designerskich produktów odpowiadających tożsamości przedsiębiorstwa oraz środowisku jego funkcjonowania.
  3. Wzrost sprzedaży produktów i zwiększenie przychodów Spółki.
  4. Pozyskanie nowych klientów i rynków zbytu.

Długoterminowym efektem projektu będzie nawiązanie trwałej współpracy z ekspertami w zakresie wzornictwa i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.


Wartość projektu: 3 799 094,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 560 820,00 PLN


Projekt „Wdrożenie strategii wzorniczej Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0016/21-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap